Stichting

De stichting

Het Annahuis is in 1994 opgericht en ontstaan vanuit een samenwerking tussen een zevental parochies in West-Breda en de protestantse gemeente Breda. Inmiddels is het uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. We hebben altijd speciale aandacht voor mensen die in een sociaal maatschappelijk kwetsbare positie verkeren. Samen kijken we hoe we krachten en talenten kunnen ontwikkelen, zodat menselijke waardigheid gestalte krijgt. Opgebouwde kennis, ervaring en signalen brengen we actief ter sprake in het maatschappelijk en kerkelijk netwerk.

Het team

Het Annahuis is in 1994 opgericht en ontstaan en zou niet blijven bestaan zonder een grote groep van medewerkers die zich met hart en ziel inzet voor de bezoekers, de activiteiten en alle randzaken die het werk mogelijk maken. Ons team bestaat uit vele vrijwillige medewerkers en een staf van drie betaalde beroepskrachten en wordt regelmatig aangevuld met stagiaires. Het stichtingsbestuur bestaat uit zes onbezoldigde leden.

We bieden onze teamleden uitdaging, ontwikkelingsmogelijkheden en passende ondersteuning. Een deel van het team is wekelijks actief, krijgt training, zet het beleid mee uit en sluit maandelijks aan bij teamoverleg of intervisie. Verder zijn er een heleboel mensen die zich incidenteel voor het Annahuis inzetten, bv. rondom de Straatraad en haar projecten, om te koken of om een workshop te helpen voorbereiden.

Bestuursleden en vrijwillige medewerkers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten, zoals reiskosten, worden vergoed op declaratiebasis.

Dorothé IJsseldijk
Pastor-teamleider

Aanwezig: maandag t/m donderdag
d.ijsseldijk@annahuis.nl
076 521 7964

Sylvia Vrins
Staflid

Aanwezig: maandag t/m donderdag
s.vrins@annahuis.nl
076 521 7964

Naomi van Berkel
Staflid

Aanwezig: maandag t/m donderdag
n.vanberkel@annahuis.nl
076 521 7964

Franck Ploum
voorzitter bestuur

Vacant
secretaris bestuur

Jacques Schram
penningmeester bestuur

Henk Teunissen
bestuurslid

Marina Huijbregts
bestuurslid

Vacant
bestuurslid

Peter
vrijwilliger inloop en kantoor

Rick
vrijwilliger inloop

Ingeborg
vrijwilliger kantoor

Lois
stagiaire SPH

Hub
vrijwilliger pr

Herman
vrijwilliger inloop

Margreet
vrijwilliger straatraad

Anneke
vrijwilliger atelier

Liesbeth
vrijwilliger ondersteuning

Nienke
juridisch medewerker verblijfsrecht

Wietske
vrijwilliger inloop en kantoor

Bianca
vrijwilliger inloop en kantoor

Eric
vrijwilliger boekhouding

Jan
vrijwilliger inloop

U?
vrijwilliger

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die ons willen ondersteunen. Onder het kopje nieuws plaatsen wij onze vacatures.

Geïnteresseerd?
Spreekt jou dit aan? Klik hier en lees onze vacatures. Ook kun je contact met ons opnemen of gewoon een keertje binnenlopen tijdens een inloopochtend, om de sfeer te proeven en kennis te maken!

Identiteit

In het Annahuis werken we vanuit de presentiebenadering zoals die o.a. beoefend wordt binnen netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Onze identiteit wortelt in armoedebewegingen (bv. de ATD Vierde Wereldbeweging) zoals die vanuit de christelijke traditie zijn ontstaan.

Het Annahuis is een expertisecentrum als het gaat om de wederkerige omgang met mensen in een kwetsbare positie. Veel bezoekers hebben te maken met uitsluiting en vooroordelen. Het team van het Annahuis stimuleert bezoekers naar buiten te treden en zichtbaar te worden om negatieve beeldvorming te beïnvloeden. Daar waar dit niet kan, komen de beroepskrachten op voor hun belangen. Als ‘luis in de pels’ vormt het Annahuis met haar bondgenoten een kritische beweging van onderop in het maatschappelijk en kerkelijk netwerk en de Bredase samenleving.

Kernwaarden

Het Annahuis is in 1994 opgericht en ontstaan. DSedertdien hanteren wij drie kernwaarden, te weten:

 • Wederkerigheid
  In de ongedwongen huiselijkheid creëert het Annahuis ruimte en perspectief voor een menswaardige en veilige omgang met elkaar met respect voor ieders eigen(wijs)heid, kwaliteiten en beperkingen. Een wederkerige relatie begint met het geven van vertrouwen.
 • Trouw
  Relaties met bezoekers zijn vaak langdurig en de ene keer intensiever dan de andere. De relatie blijft, ook als er geen (handelings)perspectief meer is of iets is misgelopen. Steeds krijgt iemand vertrouwen en een kans om opnieuw te beginnen.
 • In beweging
  Het Annahuis richt zich voortdurend op wie of wat zich aandient en een beroep op het team doet. Dit kan bv. een maatschappelijke ontwikkeling zijn of een bepaalde (doel)groep die letterlijk op de stoep staat.

Missie

Wij willen dat mensen tot hun recht komen, talenten kunnen ontwikkelen en zich kunnen verbinden aan de gemeenschap van het Annahuis, waarin niets moet maar veel mogelijk is. Een wederkerige relatie waarin mensen blijven leren en elkaar inspireren staat hierbij voorop.

Beleid 2017 - 2020

Het Annahuis:

 • continueert de wederkerige ontmoeting met mensen, gekenmerkt door gastvrijheid, aandacht en zo nodig ondersteuning. Ze blijft scherp op signalen en ontwikkelingen bij mensen en in de maatschappij met daarbij steeds de afweging of het aanbod van activiteiten nog voldoende aansluit;
 • expliciteert haar unieke betekenis in voortdurende wisselwerking met de wijk, de stad en daarbuiten, waardoor een bredere kring van wijkbewoners, Bredase burgers en financiers betrokken raakt;
 • heeft aandacht voor de veranderende groep vrijwilligers. Het vraagt intensieve ondersteuning en specifieke deskundigheid van de staf om vrijwilligers met ervaringskennis die zich uit de doelgroep aanbieden, te begeleiden. Streven is vrijwilligers in te kunnen zetten als ervaringsdeskundige in of buiten het Annahuis;
 • begeleidt en ondersteunt bezoekers en vrijwilligers van het Annahuis of verbonden aan project Power2us in het proces rondom zelfhulpgroepen;
 • houdt aandacht voor het maatschappelijk en juridisch begeleiden van mensen met vragen en problemen rondom verblijfsrecht;
 • heeft aandacht voor de interne organisatie wat betreft fondswerving en naamsbekendheid. Daarvoor is het nodig alert te zijn op het gebruik van sociale media voor de pr.

Jaarverslagen

Download hier onder het:

Jaarmagazine 2017

Download hier onder het:

Jaarverslag 2016

Download hier onder het:

Jaarverslag 2015

Voor oudere jaarverslagen neem contact op met het Annahuis.

Contactinformatie


Bezoek ons | Haagweg 3, 4814 GA Breda

Mail ons | info@annahuis.nl

Bel ons | 076 521 7964

Volg ons op Facebook

Rekeningnummer | NL79 INGB 0007 4088 16
Kvk | 41106873
ANBI / RSIN | 804609482

Ons adres:

Haagweg 3
4814 GA Breda

ANBI wit@2x

Openingstijden:

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
van 09.30 tot 12.00 u (zonder afspraak)
van 13.30 tot 16.00 u (op afspraak)

Vrijdag en Zaterdag: stichting de Herberg

Bekijk ons privacybeleid

Je bereikt ons via:

Telefoon: (076) 5217964
E-mail: info@annahuis.nl

IBAN: NL79 INGB 0007 4088 16

Design: Colibri Creation / Realisatie: Your IT-Solutions / Project: iV3 innovatie