Stichting

De stichting

Stichting Annahuis is in oktober 1994 opgericht. We zijn ooit ontstaan vanuit enkele samenwerkende kerken, wat je vandaag de dag nog altijd terugziet aan onze aandacht voor zingeving. Onze wortels liggen ook in armoedebewegingen. We vormen een expertisecentrum als het gaat om de wederkerige omgang met mensen in een kwetsbare positie en het opkomen voor hun belangen. Mensen krijgen in het Annahuis een plek, een oor, een stem en indien nodig praktische ondersteuning. In alles werken we vanuit de presentiebenadering zoals die o.a. beoefend wordt binnen netwerk DAK, een ondersteunende netwerkorganisatie van inloophuizen, drugs- en straatpastoraat. Dit is een hele persoonlijke manier van contact, gebaseerd op wederkerigheid en gelijkwaardigheid. De bezoekers en het team hebben een relatie van mens tot mens, niet van cliënt tot hulpverlener.

Het team

Het Annahuis zou niet kunnen blijven bestaan zonder een grote groep van medewerkers die zich met hart en ziel inzet voor de bezoekers, de activiteiten en alle randzaken die het werk mogelijk maken. Ons team bestaat uit vele vrijwillige medewerkers en een staf van drie betaalde beroepskrachten en wordt regelmatig aangevuld met stagiaires. Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf onbezoldigde leden.

Dorothé IJsseldijk
Pastor-teamleider

Aanwezig: maandag t/m donderdag
d.ijsseldijk@annahuis.nl
076 5217964 (bellen)/ 06 10883188 (appen)

Sylvia Vrins
Staflid

Aanwezig: maandag t/m donderdag
s.vrins@annahuis.nl
076 5217964 (bellen)/ 06 10883188 (appen)

Naomi van Berkel
Staflid

Aanwezig: maandag t/m donderdag
n.vanberkel@annahuis.nl
076 5217964 (bellen)/ 06 10883188 (appen)

Franck Ploum
voorzitter bestuur

Véronique Schets
secretaris bestuur

Vacant
penningmeester bestuur

Henk Teunissen
bestuurslid

Vacant
bestuurslid

Hans van ’t Nedereind
bestuurslid, interim-penningmeester

Ad
vrijwilliger atelier

Ana
vrijwilliger inloop

Anna
vrijwilliger inloop

Eric
vrijwilliger boekhouding

Franca
vrijwilliger inloop

Harry
vrijwilliger inloop

Hub
vrijwilliger social media

Ineke
vrijwilliger administratie 

Ingeborg
vrijwilliger kantoor

Irene
vrijwilliger tai chi

Iris
vrijwilliger atelier

Jan
vrijwilliger inloop

Joeri
vrijwilliger Annakeuken

Jordy
vrijwilliger atelier

Liesbeth
vrijwilliger ondersteuning

Nanny
vrijwilliger inloop

Nicolien
vrijwilliger kantoor

Nienke
vrijwilliger ondersteuning

Ralph
vrijwilliger ondersteuning

Toon
vrijwilliger Annakeuken

Robin
vrijwilliger inloop

Véronique
vrijwilliger keuken en secretaris bestuur

Tinka
vrijwilliger ondersteuning

Wietske
vrijwilliger inloop en kantoor

Vacatures

Wil jij ook bij het team horen? We zijn vaak op zoek naar nieuwe collega’s. Helaas kunnen er momenteel, vanwege de coronamaatregelen, minder mensen tegelijk in huis zijn. Actuele vacatures vind je op mooiwerkbreda.nl. Gewoon een mail sturen of een keertje binnenlopen kan natuurlijk ook. De sfeer in huis is gezellig, informeel en soms een beetje chaotisch. Er is veel persoonlijke aandacht en we zijn altijd benieuwd naar ideeën die jij hebt.

Bezoekers

We krijgen vaak de vraag: ‘Voor wie is het Annahuis nou eigenlijk?’ Bij ons is iedereen welkom. We hebben speciale aandacht voor mensen die verkeren in een complexe en kwetsbare positie wat betreft hun inkomen, huisvesting, (psychische) gezondheid en/of sociale netwerk. Dit is echter iets wat iedereen kan overkomen. Wij geloven namelijk dat alle mensen zowel krachtig als kwetsbaar zijn. Onze bezoekers zijn soms sociaal of economisch geïsoleerd geraakt of hebben een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. Samen proberen we verandering in een situatie aan te brengen of, als dit niet kan, het samen uit te houden en zorg te dragen voor elkaar. Zo streven we ernaar dat elke bezoeker hier tot zijn recht komt.

Activiteiten

Maandagochtend, dinsdagmiddag en woensdagochtend hebben we inloop, waarbij mensen vrij binnen kunnen lopen voor ontmoeting, advies of gewoon een kop koffie. Op maandag en woensdag wordt er aan het eind van de inloop een heerlijke warme maaltijd geserveerd. Op dinsdagavond koken en eten wijkbewoners samen. Tijdens het atelier op donderdagmiddag kun je creatief aan de slag onder begeleiding van kunstenaars.
Bij allerhande vragen kunnen bezoekers terecht bij het team: klein of groot, van praktische zaken tot zingeving, van inkomen tot verblijfsrecht en nog veel meer. Veel van onze bezoekers hebben te maken met uitsluiting en situaties waar vooroordelen over bestaan. Om negatieve beeldvorming te beïnvloeden stimuleren we mensen om zelf naar buiten te treden en zichtbaar te worden. Waar mensen zelf niet kunnen spreken vertegenwoordigen wij hen en komen we op voor hun belangen.
Verder zijn we bezig met de opstart van Zelf Regie Groepen, waarin mensen wekelijks met een vaste groep samenkomen en samen leren, sparen en ondernemen, om hun dromen waar te maken. We gaan starten met project Luisterkracht, waarin mensen met een verhaal en mensen met invloed elkaar kunnen leren kennen. Zo komt er meer begrip voor elkaar en kan mogelijk zelfs beleid worden aangepast. Ook zijn we actief in de wijken Tuinzigt en Haagpoort, voor ontmoeting en ondersteuning.
Tot slot hebben we vele losse en incidentele activiteiten. Om dit alles mogelijk te maken hebben we veel contacten met andere organisaties zoals hulpverlening, kerken en kringloopwinkels.

Missie

Ons doel is dat iedereen gezien wordt, tot zijn recht komt en er als mens mag zijn. Een wederkerige relatie waarin mensen blijven leren en elkaar inspireren staat hierbij voorop.

Beleid 2017 - 2020

(een nieuw beleidsplan is in de maak, maar vertraagd door de coronacrisis)

Het Annahuis:

  • continueert de wederkerige ontmoeting met mensen, gekenmerkt door gastvrijheid, aandacht en zo nodig ondersteuning. Ze blijft scherp op signalen en ontwikkelingen bij mensen en in de maatschappij met daarbij steeds de afweging of het aanbod van activiteiten nog voldoende aansluit;
  • expliciteert haar unieke betekenis in voortdurende wisselwerking met de wijk, de stad en daarbuiten, waardoor een bredere kring van wijkbewoners, Bredase burgers en financiers betrokken raakt;
  • heeft aandacht voor de veranderende groep vrijwilligers. Het vraagt intensieve ondersteuning en specifieke deskundigheid van de staf om vrijwilligers met ervaringskennis die zich uit de doelgroep aanbieden, te begeleiden. Streven is vrijwilligers in te kunnen zetten als ervaringsdeskundige in of buiten het Annahuis;
  • begeleidt en ondersteunt bezoekers en vrijwilligers van het Annahuis of verbonden aan project Power2us in het proces rondom zelfhulpgroepen;
  • houdt aandacht voor het maatschappelijk en juridisch begeleiden van mensen met vragen en problemen rondom verblijfsrecht;
  • heeft aandacht voor de interne organisatie wat betreft fondswerving en naamsbekendheid. Daarvoor is het nodig alert te zijn op het gebruik van sociale media voor de pr.

Jaarverslagen

Download hieronder het:

Jaarmagazine 2018

Download hieronder het:

Jubileummagazine 2019-2020

Download hieronder het:

Jaarmagazine 2020-2021

Voor oudere jaarverslagen kun je contact opnemen met het Annahuis.

Contactinformatie


Bezoek ons | Haagweg 3, 4814 GA Breda

Mail ons | info@annahuis.nl
Bel ons | 076 521 7964
App ons | 06 10883188

Volg ons op Facebook

Rekeningnummer | NL79 INGB 0007 4088 16
Kvk | 41106873
ANBI / RSIN | 804609482

Ons adres:

Haagweg 3
4814 GA Breda

ANBI wit@2x

Openingstijden:

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur.
Wil je langskomen, kom dan naar één van de
activiteiten of maak een afspraak.

Vrijdag en zaterdag: stichting de Herberg

Bekijk ons privacybeleid

Je bereikt ons via:

Telefoon: (076) 5217964
E-mail: info@annahuis.nl

IBAN: NL79 INGB 0007 4088 16

Design: Colibri Creation / Realisatie: Your IT-Solutions / Project: iV3 innovatie