Bezoek het Annahuis

Op maandag wordt er warm geluncht in het Annahuis. Schuif aan tafel aan, help de enthousiaste koks of verras ons met je favoriete recept! Bezoekers betalen €2,50, mensen zonder inkomen eten gratis mee.

Elke donderdagmiddag is er open Atelier. Bezoekers kunnen, afhankelijk van de wensen en ideeën, met verschillende materialen werken. Ze krijgen inzicht in hun eigen talent en plezier in hun eigen kunnen, waardoor zelfvertrouwen groeit.

De inloop van het Annahuis is een huiselijke en veilige ontmoetingsplek voor eenieder die behoefte heeft aan warmte en gezelligheid. De gastheren en -vrouwen verwelkomen bezoekers aan de deur, verzorgen de koffie en de thee, spelen spellen en bieden een luisterend oor en persoonlijke aandacht.

Beroepskrachten en een vrijwillig medewerkster verblijfsrecht zijn beschikbaar om bezoekers individueel te begeleiden en te ondersteunen. Bij een ingewikkelde vraag volgen we mensen intensief en steunen hen in hun gang langs loketten en instanties. Het Annahuis vormt zo een vangnet voor mensen die anders uit beeld zouden verdwijnen. We werken nauw samen met andere hulpverlenende instanties in Breda.

Al enkele jaren vormt een groep van (ex)dak- en thuislozen en belangstellenden de Straatraad. Een belangrijk doel van de raad is het doorbreken van de negatieve beeldvorming rond dak- en thuislozen. Dit gebeurt o.a. door het geven van Straattours en presentaties. Elke laatste woensdag van de maand komt de Straatraad bijeen.

Straattour

Onze straatgidsen, allemaal zelf (ex)dak- of thuisloos, laten tijdens een tour Breda zien vanuit het perspectief van de dakloze mensen. Zij delen hun persoonlijke verhaal met de ander en gaan intensief met hen in gesprek terwijl zij langs plekken lopen die voor hen van belang waren in hun periode van dakloosheid. Het Annahuis wil door middel van straattours de beeldvorming rond dak- en thuislozen positief beïnvloeden en vooroordelen bestrijden.

Werkgroep ervaring met verslaving

De werkgroep ‘ervaring met verslaving’ richt zich op het doorbreken van de vaak ongenuanceerde beeldvorming rondom verslaving door middel van presentaties en ontmoetingen. Het doel is om bewustwording, gelijkwaardigheid en begrip te creëren waardoor de kloof tussen verslaafden en niet-verslaafden minder groot wordt. Hiernaast hoopt de groep door het delen van ervaringsverhalen ook een preventieve werking te hebben te hebben met betrekking tot verschillende groepen in de samenleving die in een bepaalde periode extra kwetsbaar zijn.

Power2us

Power2us richt zich op (dreigend) dak- en thuisloze jongeren die door deelname aan een groep verder willen komen in hun leven. Ze komen wekelijks samen, steunen elkaar, sparen en ondernemen samen en stellen als groep hun eigen doelen op. Hierbij worden ze ondersteund door jongeren die zelf dak- of thuisloos zijn geweest. Het project is opgezet door de GGD West-Brabant, Surplus Welzijn, SMO Breda, Wijzijn Traverse Groep, Stichting Red een Kind en het Annahuis.

Onze kalender

Ons adres:

Haagweg 3
4814 GA Breda

ANBI wit@2x

Openingstijden:

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
van 09.30 tot 12.00 u (zonder afspraak)
van 13.30 tot 16.00 u (op afspraak)

Vrijdag: gesloten

Bekijk ons privacybeleid

Je bereikt ons via:

Telefoon: (076) 5217964
E-mail: info@annahuis.nl

IBAN: NL79 INGB 0007 4088 16

Design: Colibri Creation / Realisatie: Your IT-Solutions / Project: iV3 innovatie